wyniki

Wyniki konkursu na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystki i kajoznawstwa.

Zarządzenie przyznające