4025 caroussel info avond1 300x225

Wynik oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”

Wyniki