konkurs stempel

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

 Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór oferty

Klauzula informacyjna