111

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie pn.: “Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

Wykaz ofert