4025 caroussel info avond1 300x225

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie pn.: “Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca świetlic dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”.

Ocena formalna