przemet.pl 633eb2c0f34278c592f9952a04c3092d

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.

Zarządzenie przyznające

Zarządzenie przyznające II