pobrane

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że Stowarzyszenie Kocia Becia z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kielecka 32/16, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Warsztaty i animacje dla dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz Uwag