Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Stowarzyszenie Kocia Becia z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kielecka 32/16, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „V Charytatywny Koci Bieg”.

Oferta

Ogłoszenie

Formularz uwag