harpagan logo org

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu informuje, że Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: 6 Sosnowiecki Bieg Policz się z Cukrzycą

Oferta

Ogłoszenie

Formularz Uwag