square 1512476363 4 0009 3550 logo 100

Sosnowiecki Klub Karate z siedzibą w Sosnowcu, ul. Andersa 1a, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: OPEN KARATE TOURNAMENT SOSNOWIEC CUP 2019.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz Uwag