Fundacja Rób Dobro z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: DOBRE Spotkania – prolog.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz Uwag