Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że Fundacja Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja części artystycznej Gali Finałowej XV edycji Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę “Humanitas”.

  1. Oferta
  2. Ogłoszenie
  3. Formularz uwag