Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych z siedzibą w Katowicach, ul. Staromiejska 5/8 złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Szkolny turniej e-sportowy w IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu”.

Formularz uwag

Ogłoszenie

Oferta