Vector Running Kids

Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „10 Bieg Smyka”.

Ogłoszenie

Formularz uwag

Oferta