Sosnowieckie Stowarzyszenie Aktywny Senior z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Plac Kościuszki 5, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: XX Rajd Jana Kiepury.

formularz uwag

oferta_aktywny_senior

Ogłoszenie