Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach z siedzibą w Katowicach,
ul. Wróblewskiego 35, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Spławikowe Zawody Wędkarskie Polska – Szwecja (Sosnowiec – Czeladź).

Ogłoszenie

Formularz uwag

Oferta