Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Wróblewskiego 35, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Zawody wędkarskie z okazji 70 – lecia koła PZW 26 Kazimierz.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag