Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach z siedzibą w Katowicach, przy ul. Wróblewskiego 35, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: 75-lecie Zorganizowanego Wędkarstwa Niweckiego.

ogłoszenie

oferta

formularz-uwag