Uproszczona oferta Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego „Płomień – Milowice” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Mecz Wspomnień Gwiazd Sosnowieckiej Piłki Siatkowej””.

Ogłoszenie

Formularz uwag

Oferta