Kolejowy Klub Sportowy „Czarni” Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Mireckiego 31, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Poznaniu w kategorii do lat 15

Oferta

Ogłoszenie

Formularz uwag