Koło Łowieckie Grzywacz w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu ul. Wybickiego 3/26, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym”.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz Uwag