Fundacja Szafa Gra z siedzibą w Ornontowicach, ul. Bankowa 1, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Spacery historyczno – literackie”.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz Uwag