illuminated 1479168 960 720

Fundacja Rób Dobro z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Charytatywny Jarmark Świąteczny.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz Uwag