Logo Transparent Cut

Stowarzyszenie Zagłębie e-Sportu z siedzibą w Sosnowcu, plac Kościuszki 5, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Charytatywne Zagłębie e-Sportu.

Ogłoszenie

Oferta

Formluarz Uwag