Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Stowarzyszenie Kocia Becia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kieleckiej 32/16, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Koci Bieg”.

Oferta_

Ogłoszenie

Formularz uwag