megafony na żółtym tle

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

Fundacja Nie Będziesz Szła Sama z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Okrężnej 8, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Przygotowanie i organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców miasta.

Ogłoszenie

Formularz uwag

Oferta