kocia logo

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

Stowarzyszenie Kocia Becia z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kielecka 32/16, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: IV CHARYTATYWNY KOCI BIEG.

 Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag