Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

Sosnowieckie Towarzystwo Sportowe „Victoria Sosnowiec” z siedzibą w Sosnowcu,
ul. Kilińskiego 43, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Retro Kultura”.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag