pomoc ręka

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Pomagamy pomagać – podniesienie kompetencji osób wspierających uchodźców”.

Ogłoszenie

Oferta

formularz uwag