ashkan forouzani m0l9nbcivuk unsplash 1

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

Klub Sportowy „Górnik” Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 91 złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Rozgrywki III Ligi Futsalu”.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag