100zl

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Koło Łowieckie „GRZYWACZ” w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wybickiego 3/26, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym.

 Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag