c6db11a71571f6269d8aa754fc40212f XL

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:
Fundacja Rób Dobro z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Animacje nie tylko na wakacje.

 Ogłoszenie

Uproszczona oferta

Formularz uwag