100zl

 

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że Amatorski Klub Sportowy 2020 Górnik Niwka Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Szkolenie dzieci i młodzieży AKS GÓRNIK NIWKA 2020.

 

 

Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag