100zl

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Fundacja Wyrównywania Szans „NADZIEJA” z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Wideo-blog pt. „Masz Prawo Wiedzieć”.

 Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag