100zl

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Polskie Towarzystwo Sportów Ekstremalnych z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Everest w Sosnowcu.

 Oferta

Ogłoszenie

Formularz uwag