skarbonka swinka

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu, Dęblińska 1, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Obchody 157 rocznicy Powstania Styczniowego – XVIII Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego”.

 Ogłoszenie

Formularz uwag

Oferta