Stowarzyszenie Obronne Pancernik z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Pierwszy roczek nowego Stulecia Niepodległej Polski – Obchody Święta 11 Listopada.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz Uwag