100zl

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Automobilklub Krakowski z siedzibą w Krakowie, ul. Klasztorna 1, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Sportowy piknik z motoryzacją zabytkową.

 Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag