100zl

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscydozę „Podaruj Oddech” z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 58/28, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Koncert – Pożegnanie Lata z Fundacją „Podaruj Oddech”.

Ogłoszenie

Formularz uwag

Oferta