granty

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:
Kolejowy Klub Sportowy „Czarni” w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu, Al. Mireckiego 31, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Turniej piłki nożnej kobiet na Litwie.

 Ogłoszenie

Formularz uwag

Oferta