pieniądze

Stowarzyszenie „Zagłębia e-Sportu” z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Charytatywny turniej Zagłębia e-Sportu.

 Ogłoszenie

Uproszczona oferta

Formularz uwag