skarbonka swinka

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Fundacja Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Seniorallia 2019.

 Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag