p 39288 1

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: “Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”

Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór Oferty

Klauzula Informacyjna