KONKURSY OFERT

 

MAŁE GRANTY

 

ZŁÓŻ OFERTĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty składać można za pomocą Generatora eNGO (kliknij aby przejść)

Nabór na obserwatora do oceny formalnej / nabór na członka komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w dziedzinie kultury

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn.: “Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkania zintegrowanego, wspólnotowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn.: “Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn.: “Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w roku 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: Promocja i organizacja wolontariatu w Sosnowcu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Sosnowca.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczeg

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca pn.: “Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym” 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. termin składania ofert 14.04.2016r

.Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania, funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Termin składania ofert do 11.03.2016r.(godz.9.00)

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca zgodnch z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego pn. „Programy na rzecz propagowania trzeźwości realizowane dla mieszkańców Sosnowca przez organizacje abstynenckie”

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego pn.: „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkania zintegrowanego, wspólnotowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO “Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku”

 


 

KONKURSY OFERT NA 2015 ROK

OTWARTY KONKURS OFERT DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA SOSNOWCA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2015


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 R. ZADAŃ ZGODNYCH Z GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEZINIE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA


 OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM PODCZAS LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA – WSPARCIE INTEGRACJI ORAZ CODZIENNEJ EGZYSTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW SOSNOWCA POPRZEZ STWORZENIE WARUNKÓW DO ICH WIĘKSZEJ MOBILNOŚCI


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA – DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA


 OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA


 OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA


 OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE KULTURY


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ


Archiwum

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.