Logo Huragan

UKS „Huragan” przy Sp-45 w Sosnowcu to organizacja działająca na rzecz krzewienia zaangażowania sportowego wśród młodzieży i nie tylko. W Klubie działają sekcja pływacka oraz sekcja tenisa stołowego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów a młodzi zawodnicy odnoszą duże sukcesy startując w turniejach na poziomie ogólnopolskim. Celem działania Klubu jest także promocja miasta i organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów.

Zapraszamy do lektury wywiadu z Wiesławem Burzawą – Prezesem UKS “Huragan”

 


MISJA I CEL


Joanna Wójcik: Co stanowiło myśl przewodnią podczas zakładania UKS „Huragan”? Jaki był cel nadrzędny podjęcia działalności w III sektorze?

Wiesław Burzawa: Głównym bodźcem były potrzeby i zainteresowania dzieci, ich pasja do sportu i nasza chęć, aby aktywnie zagospodarować ich czas wolny. Wspólna motywacja przyczyniła się do powołania Uczniowskiego Klubu Sportowego Huragan. W pierwszym roku działalności funkcjonowały trzy sekcje – tenisa ziemnego, piłki nożnej i pływania. Najbardziej prężną sekcją było pływanie, to ono cieszyło się największym zainteresowaniem uczniów. Wykorzystując basen znajdującą się w Szkole Podstawowej nr 45 mogliśmy rozpocząć zajęcia pływackie. Wszelkie zajęcia sportowe organizowane przez Huragan odbywają się w czasie pozalekcyjnym. Celem naszych poczynań jest „zarażanie” sportem nie tylko dzieci, ale i ich rodziców, namawianie ich do wspólnego spędzania czasu w sposób aktywny.

Czy to zainteresowanie sekcją pływacka zmniejszyło się na przestrzeni lat?

Zdecydowanie nie, mamy coraz więcej chętnych zarówno w zakresie nauki pływania od podstaw, jak i doskonalenia umiejętności pływackich. Wraz z upływającym czasem i zmieniającymi się potrzebami dzieci w Klubie działy sekcje piłkarska, narciarsko – snowboardowa organizująca akcje zimowe oraz sekcja brydża sportowego. W chwili obecnej prowadzimy zajęcia w trzech sekcjach – pływania, tenisa stołowego i tenisa ziemnego. Jednym z kluczowych momentów rozwoju Klubu było przyłączenie w 2004r. sekcji tenisa stołowego (dawny SKS Kontra Sosnowiec), która zdecydowanie podnosi rangę, frekwencję i prestiż Huraganu.
Łącznie w naszych zajęciach uczestniczy rocznie prawie 400 osób. W każdym sezonie organizujemy zawody sportowe dla przeszło 3 tyś uczestników. Jak na szkolny klub sądzę, że jest to bardzo dobry wynik.

Zawodnicy w jakim wieku mogą zapisać się do sekcji?

Do sekcji pływackiej mogą należeć zawodnicy od 4 roku życia, natomiast w sekcji tenisa stołowego oraz ziemnego od 7 roku życia.

Jakie są efekty szkolenia młodych adeptów Huraganu?

Klub bazuje praktycznie w 100% na swoich wychowankach. Mamy na koncie kilkanaście medali Mistrzostw Polski w pływaniu i tenisie stołowym. Nasi zawodnicy z sekcji tenisa stołowego powoływani są do Kadry Polski i Śląska Juniorów. Tenisista stołowy Jan Szymczyk jest Mistrzem Polski. Drużyna męska i żeńska startuje w rozgrywkach II ligi i Pucharze Polski. W poprzednim sezonie zwyciężyliśmy w klasyfikacji młodzieżowej i seniorskiej Śląskiego Związku Tenisa Stołowego zostając najlepszym klubem województwa. Dwukrotnie wygrywaliśmy Śląską Ligę Juniorów Tenisa Stołowego. Liczba medali Mistrzostw Ślaska przekroczyła setkę. Zawodników z licencjami jest w naszym klubie przeszło 70.
Niestety bardzo często się zdarza, że nasi wychowankowie osiągający wysoki poziom zawodniczy opuszczają klub, gdyż nie jesteśmy im w stanie zapewnić odpowiedniego finansowania. Większość kosztów sprzętowych i startowych pokrywają sami zawodnicy.

Co jest teraz Państwa priorytetem?

Chcemy podtrzymać wysokie wyniki na arenie ogólnopolskiej i wojewódzkiej. Pragniemy promować Sosnowiec. Staramy się utrzymać dużą liczebność grup treningowych i co najważniejsze posiadać możliwości finansowe na realizacje tych celów.

Znana maksyma – sport kuźnią charakteru – określa, iż aktywność fizyczna wpływa nie tylko na tężyznę fizyczna ale także kształtuje osobowość człowieka. W jaki sposób pływanie wpływa na charakter dzieci oraz czy sprzyja budowaniu kontaktów interpersonalnych choć nie stanowi sportu drużynowego w klasycznym rozumieniu?

Sport na pewno sprzyja nawiązywaniu przyjaźni i budowaniu postawy otwartej. Należy także obalić negatywny stereotyp, iż osoby udzielające się sportowo są miernymi uczniami. Jest to krzywdząca opinia. Zaangażowanie w sport nie stanowi przeszkody w byciu pilnym uczniem.

W założeniach programowych określacie Państwo, iż Waszym celem jest również promocja naszego miasta. W jaki sposób realizujecie Państwo to zadanie?

Organizujemy zawody i imprezy sportowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Nasi zawodnicy wyjeżdżają na zawody indywidualne – Mistrzostwa Śląska, Mistrzostwa Polski, turnieje międzynarodowe np. w Niemczech, Belgi, Czechach czy na Węgrzech. To stanowi w moim przekonaniu ogromną promocje miasta. Zawodnicy startują w jednakowych koszulkach z logo i nazwą klubu przez co są widoczni a marka „Sosnowiec” staje się rozpoznawalna. W 2010 roku wspólnie z Miastem Sosnowiec organizowaliśmy Mistrzostwa Polski Seniorów w Tenisie Stołowym. Odbywały się one w hali przy ul. Żeromskiego. To działanie stanowiło dużą promocję dla miasta. W zawodach wystartowała Natalia Partyka. Organizujemy Puchar Olimpijczyków z udziałem Lucjana Błaszczyka. Często na zawodach gości telewizja. Strony internetowe klubu odwiedza miesięcznie kilkanaście tysięcy gości.

Czym cechuje się Państwa organizacja? Gdyby miał Pan dokonać próby Jej spersonalizowania, to jaką osobą byłby UKS „Huragan”?

Byłby to młody zawodnik, pływak między 4 a 17 rokiem życia bądź zawodnik tenisa stołowego między 7 a 18 rokiem życia.

Czy do UKS „Huragan” mogą należeć jedynie zawodnicy do 18 roku życia?

Są to przeważnie zawodnicy młodzi choć prowadzimy także sekcję dorosłych w tenisie stołowym, którą tworzą rodzice. Osoby te również biorą udział w rozgrywkach amatorów i weteranów. Taka grupa została także utworzona w sekcji pływackiej. Podstawowym celem jej założenia była chęć zagospodarowania czasu wolego rodziców przy czym inicjatywa wyszła właśnie od nich. W efekcie tego, rodzice trenują podobnie jak ich dzieci zacieśniając więzy z klubem.

Z jednym z raportów badań dotyczących kondycji organizacji pozarządowych, jego autorzy klasyfikują je na następujące podziały: „spontanicznicy”, „przedsiębiorstwa NGO”, „hierarchiczni aktywiści”, „demokratyczni zadaniowcy”. Który typ najbardziej pasuje Pana zdaniem do UKS „Huragan”?

UKS „Huragan” to „spontanicznicy”.

Na jakie wsparcie jeszcze mogą liczyć zawodnicy UKS „Huragan”?

Staramy się nie tylko uczyć techniki ale i „zarażać” sportem, propagować kulturę fizyczną i aktywny wypoczynek. Nasi zawodnicy mogą liczyć także na pomoc i wsparcie w zakresie problemów wychowawczych oraz szkolnych. Dodatkowo, podpisaliśmy porozumienie z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w sprawie zniżek dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Projekt ten nazywa się „Miej więcej” i obejmuje zawodników z sekcji pływackiej oraz z sekcji tenisa stołowego. Zniżka o której mowa to 50%. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom zawodników, patrzeć na aktualne problemy. Nie ograniczamy się tylko do pracy trenerskiej z młodzieżą ale także do pracy wychowawczej. Chodzi nam o aktywne zagospodarowanie czasu dzieci oraz o naukę i kształtowanie zachowań prospołecznych. Staramy się uczyć dzieci jak powinny zachować się w sytuacjach zagrożenia życia swojego bądź innej osoby, zwłaszcza jeśli chodzi o kontakt z wodą, co okazuje się niezwykle przydatne, a wręcz decydujące o czyimś życiu.

W jakim wieku jest najwięcej zawodników?

Trzon wiekowy tworzą uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów powyżej 11 lat.


NASZE DZIAŁANIA


Deklarujecie Państwo, iż prowadzicie działalność w dwóch aspektach: nauka od podstaw oraz doskonalenie. Proszę przybliżyć nam bardziej szczegółowo te działania.

Dzieci są podzielone na grupy w zależności od stopnia umiejętności. Są to po pierwsze grupy początkujące, w których dzieci uczymy od podstaw. W przypadku pływania jest to etap oswajania dziecka z wodą i pokazywania podstawowych umiejętności. Kolejno następuje etap wykonywania elementarnych ruchów w wodzie, nauka pracy rąk i pracy nóg. Trzeci etap to nauka określonych technik pływackich takich jak grzbiet, żabka czy kraul. Ostatni etap to doskonalenie i to właśnie z tych uczniów doskonalących się wyłaniamy grupę zawodniczą. W sekcji tenisa stołowego zawodnicy uzyskują poziom mistrzowski dzięki profesjonalnej bazie treningowej i wysokim kwalifikacją trenerskim prowadzących zajęcia. System szkolenia oparty jest o najnowsze trendy trenerskie.

Dzięki UKS „Huragan” młodzież ma możliwość rozwijać się przede wszystkim sportowo, ale także kształtować swoje kompetencje społeczne i umiejętność pracy w grupie. W jaki sposób członkostwo w UKS „Huragan” kształtuje charakter dzieci i młodzieży?

Na pewno drużyna kształtuje ich umiejętności komunikacyjne, pokazuje czym jest praca w grupie i sportowa rywalizacja zgodna z zasadą fair play. Partycypacja w organizacjach pokazuje dzieciom czym są zachowania prospołeczne. Samodzielne przebywanie na obozach i kilkudniowych turniejach uczy samodzielności radzenia sobie z powstałymi problemami.

W jakich imprezach sportowych (i nie tylko) organizowanych na terenie miasta uczestniczy Państwa Klub?

Pucharze Prezydenta w Tenisie Stołowym, Festiwalu Tenisa Stołowego, Gimnazjadzie, Licealiadzie, meczach II i IV ligi, wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach organizowanych w hali MOSiR w Milowicach, Grand Prix Sosnowca w Tenisie Stołowym, Mistrzostwach Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Średnich, Multiolimpiadzie Mikołajkowej. Bierzemy także udział we wszystkich akcjach miejskich takich jak organizacja strefy kibica, Dni Sosnowca, Akcji Zima i Lato w Mieście. Przeprowadzamy gry pokazowe i półkolonie zimowe na sportowo.

UKS „Huragan” wraz z Ośrodkiem pod Arkadami przygotowuje obóz narciarsko – snowboardowy w Mszanie Dolnej. Proszę powiedzieć coś więcej o tym wydarzeniu.

Obozy organizujemy w okresie ferii zimowych i mają one profil sportowy. W tym roku planujemy obóz o szerszym profilu. Uczniowie będą mieli możliwość korzystania z pływalni, jazdy konnej, jazdy na nartach i snowboardzie. Obozy zimowe przeznaczone są dla dzieci szkół podstawowych, w przeciwieństwie do obozów typowo pływackich, w których mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Więcej informacji o obozie w Mszanie Dolnej znajduje się na naszej stronie internetowej. Prowadzimy też letnie obozy sportowe , podczas których uczniowie korzystają z zajęć na pływali, jazdy konnej oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych w hali sportowej. Dodatkową atrakcją są zajęcia sprawnościowe i wędrówki po górach. Zawsze staramy się tak zorganizować dzieciom czas, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie oraz miał wypełniony dzień atrakcjami sportowymi. Sekcja tenisa stołowego organizuje obozy letnie w Szczyrku, Zakopanem, Jeleśni i od kilku lat w Gdańsku. Pobyt nad morzem w Centralny Ośrodku Przygotowań PZTS jest wielką atrakcją dla młodych pingpongistów.

Które z tych obozów cieszą się największym zainteresowaniem?

Najwięcej chętnych jest na obozy letnie. Przyjmujemy dzieci w pływaniu od 7 do 12 roku życia. Natomiast w tenisie stołowym wyjazd uzależniony jest od umiejętności grających.

Jak długo trwają te obozy?

Obozy letnie trwają 11- 12 dni, a zimowe 8 dni.


 CZŁONKOWIE


Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Jak długo jest Pan prezesem UKS „Huragan” i jak wyglądały Pani początki III sektorze?

Ze sportem jest związany od 1965 roku. Zdobyłem kolejno uprawnienia na ratownika II klasy w ratownictwie wodnym, potem ratownika I klasy. Pracowałem w pływalni miejskiej w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego, tam wraz z kolegami stworzyliśmy grupę WOPR i związałem się z aktywnością społeczną mając 20 lat i do dzisiaj działam społecznie. Najpierw zostałem wybrany sekretarzem w WOPR w Sosnowcu, pełniłem tą funkcje przez 3 kadencje, później w 1985 roku zostałem prezesem WOPR Sosnowiec, a w 1990r. zrezygnowałem ze względu na nadmiar obowiązków, ale nadal pomagam kolegom, którzy przejęli po mnie tę funkcję, starałem się udzielać im porad i wsparcia. 1992 roku podjąłem pracę na pływali w szkole podstawowej nr 45 i po paru latach pracy doszło do utworzenia UKS „Huragan”. Bardzo mocno zaangażowałem się w ta działalność, przez 3 kadencje pełniłem funkcje sekretarza, a w ten chwili już 2 kadencje jestem Prezesem. Pierwszym prezesem był Aleksander Straszak.

Jacy członkowie tworzą UKS „Huragan”? Proszę przybliżyć nam ich sylwetki

Mamy wielu wybitnych zawodników. Jeśli chodzi o sekcję tenisa stołowego to należy wyróżnić takich zawodników, którzy zdobywają medale na Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Śląska. Są to przede wszystkim: Jan Szymczyk, Szymon Twardowski, Aleksander Szydło, Aleksander Lilien, Mateusz Trela, Kleczko Dariusz, Piętak Piotr, Haładus Jakub, Jakub Nowak, Kacper Jach, Jęsiek Jakub, Adam Babicz, Zuzanna i Bogusława Majewska, Natalia Szymczyk, Martyna Zygadło, Jęsiek Alicja, Biernat Julia. W sekcji pływania są to: Karolina Kobuszewska, Katarzyna Matuszczyk, Patrycja Turza, Grzegorz Puk, Dariusz Puk, Marta Trzeja, Oliwia Skwara, Weronika Hermanowska, Katarzyna Klocek, Maria Dymczyk, Jakub i Mateusz Smok,

Proszę powiedzieć kilka słów o instruktorach i kadrze trenerskiej

Instruktorzy stanowią wykwalifikowaną kadrę trenerską, która częściowo wykonuje swoją prace wolontaryjnie. Dzięki temu kontakt z rodzicami i dziećmi jest dużo lepszy, ponieważ rodzice wiedzą, że instruktorzy poświęcają swój czas wolny aby szkolić dzieci, że jest to ich pasja. Ponadto, cała kadra w sekcji pływackiej i prawie cała karda w sekcji tenisa stołowego to nasi wychowankowie. Jest to dla mnie ogromna satysfakcja. Dzięki temu kształtuje się więź trenerów z nowymi zawodnikami oraz buduje motywacja, uczniowie widzą, że jeśli zaangażują się w prace sportową, to w tym klubie można coś osiągnąć.

Najlepsi zawodnicy otrzymują stypendia sportowe z Gminy Sosnowiec. Jak dużo jest takich nagradzanych osób?

Uczniowie, aby uzyskać stypendia sportowe muszą mieć określone wyniki, tzn. muszą stanąć na podium w Mistrzostwach Śląska lub Polski. W tej chwili 9 zawodników otrzymuje takie stypendia i są to m. in. Jan Szymczyk, Julia Biernat, Szymon Twardowski, Jakub Haładus, Piotr Piętak, Patrycja Turza, Karolina Kobuszewska, Katarzyna Matuszczyk, Grzegorz Puk. Liczba tych zawodników wzrasta z roku na rok. Reguła jest taka, że im więcej zawodników dostaje stypendia, tym większa jest motywacja innych zawodników aby przykładać się do pracy i pilnie ćwiczyć.

Jakie wymogi należy spełnić, aby stać się członkiem UKS „Huragan”?

Przyjmujemy wszystkich chętnych młodych sportowców ale także członków wspierających, którzy nie uczestniczą w ćwiczeniach sportowych ale wspierają działania Klubu. Ze strony zawodników wystarczy sama chęć podjęcia ćwiczeń sportowych i deklaracja rodziców, że dana osoba będzie uczęszczać na treningi. Prowadzimy naukę od podstaw, dlatego uczniowie nie muszą mieć wcześniejszego przygotowania czy to w pływaniu czy w tenisie stołowym.

Proszę opowiedzieć o sukcesach sportowych Pana podopiecznych

Mistrzostwo Polski Indywidualne, Srebrny Medal w Mistrzostwach Polski w deblu, Brązowy Medal Mistrzostw Polski w Drużynie, IV miejsce w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie, III miejsce w Zawodach w Dortmundzie, VII miejsce w Polish Open, 42 złote medale Mistrzostw Ślaska, Mistrzostwo Ślaska Uczniowskich Klubów Sportowych, zwycięstwo w klasyfikacji SLZTS, uczestnictwo w rozgrywkach II ligi kobiet oraz mężczyzn.

Czy w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie UKS „Huragan”?

Niekoniecznie, jesteśmy otwarci na prośby rodziców, którzy chcą aby ich dziecko trenowało na zajęciach organizowanych przez UKS „Huragan”, ale formalnie nie należało do Klubu. Bardzo często w naszych imprezach uczestniczą osoby spoza naszego klubu.

Czy organizujecie Państwo jakieś zawody oparte na rywalizacji pomiędzy różnymi szkołami z terenu Sosnowca?

Organizujemy od kilkunastu lat Grand Prix w Tenisie Stołowym o Puchar Prezydenta Sosnowca składające się z kilku turniejów. Zawody przeznaczone są dla uczniów sosnowieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych . Każdorazowo skupiają na starcie blisko 500 uczniów z kilkudziesięciu sosnowieckich szkół.


 DZIŚ I JUTRO


Jak Pan ocenia obecną kondycję UKS „Huragan” w aspekcie finansowym oraz organizacyjnym? Czy korzystacie Państwo z dotacji miejskich? Jak (jeśli) staracie się o zdobycie sponsorów?

Najbardziej brakuje nam funduszy na prowadzenie działalności bieżącej. Możemy pod tym względem liczyć jedynie na pomoc rodziców oraz sponsorów zewnętrznych. Korzystamy z dotacji miejskich w zakresie prowadzenia rozgrywek ligowych i szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji pojedynczych imprez. O sponsorów jest bardzo trudno.

W jaki sposób zabiegacie Państwo o zdobycie sponsorów? Czy prowadzicie akcje promocyjne?

Niestety nie mamy na to funduszy. Zabieganie o sponsorów opiera się głównie na rozwijaniu prywatnych kontaktów członków. Mamy też zawarte dwie umowy z fundacjami. Jedną z nich podpisaliśmy w ubiegłym roku z Fundacją Studencką „Młodzi Młodym” z Częstochowy. Fundacja ta przekazuje nam 1% z odpisu podatku. UKS „Huragan” nie jest Organizacją Pożytku Publicznego i sami nie mamy takich uprawnień. Dzięki tym funduszom mamy możliwość zakupu sprzętu sportowego dla najmłodszych zawodników.

Czy startujecie Państwo w konkursach ofert?

Tak.

Czy sami piszecie projekty?

Właściwie tak, choć pomaga nam Centrum Organizacji Pozarządowych w Sosnowcu. Bierzemy też udział w szkoleniach organizowanych przez SCOP oraz w akcjach promocyjnych, takich jak na przykład wydawanie kalendarza. Centrum pomaga nam także rozpowszechniać informacje o zawodach poprzez umieszczanie danych na swojej stronie internetowej oraz w newsletterze.

Czy Państwa Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami III sektora? Jeśli tak, na czym polega ta współpraca?

Współpracujemy głównie ze związkami sportowymi oraz UM i MOSiR w Sosnowcu.

Jakie są plany UKS „Huragan” na dalszy rozwój inicjatywy? Jak określiłby Pan planowaną wizje rozwoju organizacji?

Kierunek, który obraliśmy uważam za dobry. Jest to szkolenie jak największej liczby dzieci i wyłanianie uczniów wybitnie uzdolnionych sportowo, które mogłyby kontynuować swoje dokonania na poziomie zawodniczym. Skupiamy się na rekreacji oraz sporcie wyczynowym. Wychodzimy z założenia, że masowość działań zawsze daje efekty. Chcielibyśmy, żeby miasto pamiętało o tym, że właśnie z masowości rodzą się sukcesy. Dostajemy dotacje miejskie ale są one nieprzystające do naszych potrzeb i uważamy, że nieproporcjonalne w stosunku dla naszych zasług i tego, w jaki sposób promujemy samo miasto na arenie ogólnopolskiej. Chcąc wysłać zawodnika na zawody jesteśmy zmuszeni zwracać się do rodziców o wsparcie finansowe. Należy pamiętać, że zawody w których bralismy udział jedynie w zeszłym roku odbywały się np. w Szczecinie, Białymstoku, Ostrowcu Świętokrzyskich, Lidzbarku Warmińskim, Brzegu Dolnym, Nowej Rudzie, Łomży, Gdańsku czy Krakowie. Aby wysłać zawodnika tak daleko musimy opłacić nocleg jemu oraz instruktorowi opiekującemu się a na to wszystko potrzebujemy funduszy.


III SEKTOR A SPOŁECZEŃSTWO


Czy Pana zdaniem organizacje pozarządowe stanowią wsparcie w problemach związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego? Jaki głębszy sens ma ich działanie?

Trzeba mieć w sobie dużo samozaparcia, to jest najważniejsze. To, co może zniechęcić, to nasze ustawodawstwo.

Czym jest dla Pana partycypacja w III sektorze?

III sektor jest ogniwem społecznym, który powinien rozwijać się dla dobra rozwoju naszego społeczeństwa. Wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniom i oczekiwaniom mieszkańcom naszego miasta.


MOTTO ORGANIZACJI


Gdyby miał Pan stworzyć przewodnie motto UKS „Huragan”, to jak ono by brzmiało?

Praca + talent = Sukces.

 

 

Rozmawiała Joanna Wójcik


BOHATER WYWIADU

1

 Źródło: własność W. Burawa (W. Burzawa po lewej)

Wiesław Burzawa- Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Huragan” przy SP-45 w Sosnowcu, instruktor pływania, starszy ratownik wodny, sternik motorowodny, żaglarz jachtowy. Prywatne wielbiciel wycieczek krajoznawczych i czynnego wypoczynku.


PRZYDATNE INFORMACJE DLA KAŻDEGO CHĘTNEGO:

Jak zostać członkiem?

Należy przyjść do siedziby, wyrazić chęć do uczestniczenia w zajęciach sportowych i podpisać deklaracje.

Obowiązujący przedział wiekowy:
Pływanie: od 4 do 18 roku życia
Tenis stołowy: od 7 roku życia

Z kim i jak się skontaktować?

Ogólne informacje:

Prezes Klubu Wiesław Burzawa: 502 319 574
mail: ukshuragan@op.pl 

Sekcja pływacka:
Sekretarz Klubu Aleksandra Pieniążek: 888 362 388
www.plywamy.com.pl 

Sekcja tenisa stołowego:
V-ce Prezes Klubu Stanisław Szydło: 502 392 436
mail: tornado@tenisstolowy.com.pl 
www.tenisstolowy.com.pl 

Strona internetowa:
http://www.ukshuragan.pl/ 

Siedziba:
ul. Czeladzka 58
41- 214 Sosnowiec