logo SSA Zycie wyciete

Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” jest organizacją pozarządową o statusie Organizacji Pożytku Publicznego. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność już od 14 lat i zrzesza kobiety po leczeniu raka piersi zapewniając im wsparcie emocjonalne i rehabilitacyjne. Stowarzyszenie „Życie” prowadzi działalność zgodnie z celami statutowymi t.j. pomoc osobom po leczeniu raka piersi i ich rodzinom oraz prowadzenie akcji profilaktycznych z zakresu chorób nowotworowych u kobiet.

O swojej pasji jaką jest praca na rzecz innych opowiada Jadwiga Krupa – Przewodnicząca Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek “Życie”.

 


MISJA I CEL


Joanna Wójcik: Co stanowiło myśl przewodnią podczas zakładania Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek „Życie”? Jaki był cel nadrzędny Państwa działalności?
Jadwiga Krupa: Celem założenia Stowarzyszenia była pomoc kobietom po leczeniu raka piersi i ich rodzinom. Nasza misja nadrzędna to polepszanie warunków życia społecznego, rodzinnego i zawodowego kobiet po leczeniu raka piersi. Drugim naszym celem, który pojawił się w miarę dojrzewania organizacji jest profilaktyka raka piersi- akcje społeczne związane z pogłębianiem świadomości i wiedzy na temat chorób nowotworowych.

Jak wygląda hierarchia w Federacji Stowarzyszeń Amazonki?
W Polsce jest główny zarząd- Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” z siedzibą w Poznaniu. Jestem tam członkiem zarządu głównego. W województwach są unie, jest ich 16, czyli tyle, co województw. Sosnowieckie Stowarzyszenie przewodniczy Unii Śląskiej „Amazonki”. Unia stanowi co prawda twór nieformalny, ale scala wszystkie kluby z województwa.

W założeniach programowych określacie Państwo, iż Stowarzyszenie jest organizacją samopomocową, nie medyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom chorym na raka piersi. W jaki sposób realizujecie Państwo to zadanie?
Po pierwsze, zapewniamy rehabilitację psychofizyczną. Korzystamy z usług wolontaryjnie działającej psycholog. Bardzo często kobiety, które przychodzą do nas po raz pierwszy, pytają o wsparcie i poradę psychologiczną. Zajęcia z rehabilitacji fizycznej zależne są od pozyskanych środków finansowych, głównie z dotacji z Gminy oraz z 1%. Organizujemy gimnastykę rehabilitacyjną na sali z użyciem różnych sprzętów i urządzeń sportowych pod okiem magister fizjoterapii. Ważnym aspektem naszych działań jest również świadomość bycia w grupie. Aby realizować ten cel organizujemy rajdy integracyjne, wycieczki, wyjazdy na pielgrzymki, majówki, okazjonalne pieczenie kiełbasek, wyjścia do kina oraz teatru.

 

1

źródło: własność J. Krupa

 

 mecz

 źródło: własność J. Krupa 

 

Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w rehabilitacji na basenie. Z którego obiektu Państwo korzystacie?
Korzystamy raz w tygodniu z basenu przy ul. Żeromskiego. W roku szkolnym jest to godzina, a podczas wakacji-dwie.

 

basen

źródło: Folder informacyjny Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek „Życie” pt. „Szczęśliwa dekada 2000- 2010″

 

Czym cechuje się Państwa organizacja? Gdyby miał Pan dokonać próby Jej spersonalizowania, to jaką osobą byłoby Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie”?
Byłaby to kobieta walcząca, kobieta, która zostawiła coś za sobą. Kobieta z nadzieją i radością.

Z jednym z raportów badań dotyczących kondycji organizacji pozarządowych, jego autorzy klasyfikują je na następujące podziały: „spontanicznicy”, „przedsiębiorstwa NGO”, „hierarchiczni aktywiści”, „demokratyczni zadaniowcy” (Przewłocka J., Adamiak P., Zając A., Raport z badań Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, wyd. Stowarzyszenia Klon/ Jawor, Warszawa 2012.). Który typ najbardziej pasuje Pani zdaniem do SSA „Życie”?
Jest to pomieszanie dwóch typów- „spontanicznicy” oraz „przedsiębiorstwa NGO”.

Jakie są główne cnoty organizacji? Czy wpisujecie się Państwo w powszechnie uznawaną otwartość, służebność oraz rozwój?
Służebność na pewno jest nam właściwa. Czujemy potrzebę odwzajemnienia pomocy, którą kiedyś dostałyśmy. Podczas naszych comiesięcznych spotkań integracyjno- informacyjnych proszę członkinie, aby były ambasadorkami na rzecz profilaktyki raka piersi w swoim otoczeniu. Chodzi nam o zapraszanie kobiet do samobadania piersi bądź kontroli u lekarza. Służbę na rzecz niesienia pomocy drugiemu człowiekowi po prostu trzeba mieć w sobie. Rozwój na pewno też nas cechuje. Uczestniczymy w licznych szkoleniach, które dotyczą rehabilitacji psychofizycznej i profilaktyki raka piersi oraz nowoczesnych metodach diagnostyki i leczenia.

Co stanowi klucz do atrakcyjności Państwa Stowarzyszenia?
Kluczem do atrakcyjności organizacji jest to, aby mieć ciągle nową ofertę. A co można mieć ciągle nowego w rehabilitacji i profilaktyce? Oczywiście formę. Podczas spotkań z liderkami Amazonek z całej Polski wymieniamy się wzajemnie doświadczeniami, które w miarę możliwości dostosowujemy do potrzeb naszych członkiń.

Zabiegacie Państwo o pozyskanie 1% podatku dochodowego. W jaki sposób promujecie Państwo swoją działalność aby uzyskać te fundusze?
Korzystamy przede wszystkim z formy plakatowej. Nasze plakaty były wywieszone w autobusach Zajezdni Będzin. Mamy także ulotki z informacją o możliwości przekazania 1% podatku na naszą organizację. Staramy się je rozdawać w różnych miejscach- wśród znajomych, w zakładach pracy, w sklepach. Informacja znajduje się także w Urzędzie Skarbowym, na naszej stronie internetowej, stronie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w innych mediach.

procent

 


NASZE DZIAŁANIA


Jak często organizujecie Państwo wspólne imprezy? Mam tu na myśli wycieczki, pielgrzymki, spartakiady? Czy udział w nich mogą wziąć wszystkie członkinie?
Udział mogą wziąć wszystkie członkinie. Staramy się aby w każdym miesiącu było coś atrakcyjnego. Zawsze jest jakiś wyjazd, gość na zebraniu, pielgrzymka, wycieczka, wykład, wyjście do teatru lub kina. Uczestniczymy też w akcjach i eventach ogólnopolskich organizowanych przez Federację Stowarzyszeń „Amazonki”, które przenoszone są na województwa i miasta.

Stowarzyszenie organizuje rokrocznie konferencje naukowe. Jakim tematom są one poświęcone? Czy można w nich wziąć udział nie będąc członkiem Stowarzyszenia „Życie”?
Są to konferencje zamknięte, tzn. za otrzymanym zaproszeniem, które odbywają się w Sali Sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. Poświęcone są profilaktyce raka piersi. Prelekcje prowadzone są przez lekarzy specjalistów, psychologów, fizjoterapeutów, dietetyków. Przeważnie zapraszani są Parlamentarzyści, Władze Miasta, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, młodzież szkolna, amazonki z całego województwa śląskiego, nasze członkinie, nasi przyjaciele, rodziny, przedstawiciele Hospicjum, Caritas, Sanepidu, ZUS. Częstą atrakcją artystyczną spotkań są występy dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 20 w Sosnowcu.

 

Tematyka konferencji:

 1. „Profilaktyka raka piersi”
 2. „Pomagając innym pomagasz sobie”
 3. „Amazonka jako osoba niepełnosprawna”
 4. „Amazonka w Unii Europejskiej”
 5. „Pięć lat spotkań, które dają siłę”
 6.  „Sosnowiec- miasto przyjazne Amazonkom”
 7. „Profilaktyka przyjacielem zdrowia”
 8. „Amazonki- ambasadorkami zdrowia”
 9. „Nowy styl życia w walce z rakiem”
 10. „Szczęśliwa dekada”
 11. “Dbaj o siebie”
 12. “Profilaktyka przede wszystkim”
 13. “Innowacyjne metody wsparcia”
 14. “Chcesz być modna – zapobiegaj”.

 

Czy w sytuacji, kiedy dana osoba nie jest członkiem Stowarzyszenia, ale wyjątkowo zależy jej na udziale w takiej konferencji, to czy istnieje szansa, aby mogła wziąć w niej udział?
Oczywiście, jesteśmy otwarte na takie prośby. Proszę tylko o wcześniejszy kontakt telefoniczny z nami. W miarę możliwości lokalowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Czy w Stowarzyszeniu działają wolontariusze?
Tak, w Stowarzyszeniu działa 12-osobowa grupa wolontariuszek-ochotniczek. Są to koleżanki ze stowarzyszenia, minimum 2 lata po operacji, które niosą wsparcie kobietom dotkniętym chorobom nowotworowym piersi i ich rodzinom. Wskazują na podstawie własnego doświadczenia sposoby radzenia sobie ze skutkami choroby i trudami okresu leczenia. Pełnią dyżury w siedzibie i w oddziałach szpitalnych.

Jakimi cechami powinna charakteryzować się Pani zdaniem Wolontariuszka- Ochotniczka?
Wolontariuszka- ochotniczka powinna być otwarta na problemy innych kobiet i posiadać umiejętność słuchania. Nadrzędny celem jest dobro wspomaganej.

Świadomość społeczna dotycząca profilaktyki chorób nowotworowych jest coraz większa jednak nie można powiedzieć, iż obecnie jej poziom jest wystarczający. Jaką aktywność podejmujecie Państwo aby tą świadomość wzmocnić?
Mogę się w tym miejscu podeprzeć ostatnią rozmową z lekarzem z Poznania, który powiedział, że nastąpił postęp w dziedzinie wczesnego wykrywania nowotworów piersi u kobiet. Zdaniem tego lekarza coraz mniej jest pacjentek z rakiem bardzo zaawansowanym, zdarzają się oczywiście takie pacjentki ale stanowią mniejszość. Mam też informacje, że po konferencjach, które organizuje moje Stowarzyszenie w Urzędzie Miasta kobiety się badają, niektóre nawet skutecznie wykryły chorobę we wczesnym stadium zaawansowania. Jest to bardzo ważne, ponieważ profilaktyka w raku piersi polega na wczesnym wykryciu. Nie jesteśmy w stanie nowotworu uniknąć, ale możemy go wcześnie wykryć, a przez to i skutecznie leczyć.


CZŁONKOWIE


Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Jak długo tworzy Pani zespół członkowski Stowarzyszenia i jak wyglądały Pani początki w III sektorze?
Z zawodu jestem pielęgniarką. W 2000 roku zachorowałam na raka piersi, przeszłam operację oraz chemioterapię. Ówczesna dyrekcja szpitala, w którym pracowałam (Szpital nr 2 w Sosnowcu) poprosiła mnie o założenie Klubu Amazonek w Sosnowcu. Dużo pomogli mi inni ludzie, pomocne okazało się też wyczucie zawodowe i empatia.

Jacy członkowie tworzą Stowarzyszenie? Proszę przybliżyć nam ich sylwetki
Są to osoby uśmiechnięte, zadowolone, pogodzone ze swoją choroba, chcące coś więcej zrobić, aktywne w każdym zadaniu, promująca Stowarzyszenie poza jego strukturą. Panie są w wieku od 35 do 90 lat. Są to kobiety zadbane, posiadające różny przekrój zawodowy, różny status społeczny i ekonomiczny. Włączają się w działanie i życie Stowarzyszenia w różny sposób.

2

źródło: własność J. Krupa

 

W jaki sposób można dołączyć do Stowarzyszenia?
Pełny zakres informacji jest na naszej stronie internetowej, czyli www.amazonkisosnowiec.pl. Takie informacje są również zamieszczane na naszych ulotkach, które są dostępne w przychodniach, szpitalach na terenie Sosnowca. Dodatkowo, w każdą środę w godzinach od 12.00 do 13.00 mamy dyżury w siedzibie Stowarzyszenia t. j. na ul. 3 Maja 33.

Jakie wymogi należy spełnić, aby stać się członkiem Stowarzyszenia „Życie”?
Do Stowarzyszenia mogą należeć osoby po leczeniu raka piersi. Członek zwyczajny ma rzecz jasna prawa i obowiązki. Do praw należy możliwość korzystania z pełnej gamy propozycji Stowarzyszenia.
Obowiązki to natomiast czynne włączanie się w życie Stowarzyszeni oraz 8zł składni miesięcznej 10 miesięcy w roku.


DZIŚ I JUTRO


Jak Pani ocenia obecną kondycję Stowarzyszenia w aspekcie finansowym oraz organizacyjnym? Czy korzystacie Państwo z dotacji miejskich? Czy staracie się o Państwo zdobycie sponsorów?
Utrzymujemy się ze składek członkowskich, z dotacji z Urzędu Miasta Sosnowiec, z grantów z Urzędu Miasta Sosnowiec, z 1%, z darowizn oraz staramy się o pozyskanie sponsorów rzeczowych.

Jakie są plany rozwoju Stowarzyszenia?
Chcemy uatrakcyjnić formę i organizację spotkań informacyjno- organizacyjnych. Aby wprowadzić nieco zmian od niedawna organizujemy wieczór choinkowy przed Bożym Narodzeniem oraz wieczór jajeczny przed Wielkanocą. Jeśli natomiast chodzi o akcje profilaktyczne to w zależności od sytuacji. W zeszłym roku na przykład napisałyśmy grant celem profilaktyki dla młodzieży gimnazjalnej.

Czy Państwa Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami III sektora?
Nasza organizacja współpracuje ze Stowarzyszeniem Amazonek na Śląsku i w Polsce. Na Śląsku organizujemy wspólnie obchody Światowego Dnia Wolontariusza i szkolenia równego rodzaju.


III SEKTOR A SPOŁECZEŃSTWO


Czy Pani zdaniem organizacje pozarządowe stanowią wsparcie w problemach związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego? Jaki głębszy sens ma ich działanie?
Postawa obywatelska na pewno jest dzięki temu kształtowana i wzmacniana. W mieście jest też organizowany Dzień Wolontariusza, chodzi o to, żeby nagłaśniać to, czym jest wolontariat, że jest potrzebny. Stowarzyszenia wychodząc na zewnątrz, promują działalność wolontaryjną, kształtuje się postawa obywatelska, która jest bardzo pomocna dla polepszenia życia mieszkańców. Stowarzyszeń w Sosnowcu jest bardzo dużo, każdy może wybrać sobie dziedzinę, do której chciałby należeć. Brakuje tylko postawy pro obywatelskiej. Liczy się też wsparcie samorządu, który pomaga stowarzyszeniom.

NGO to instytucje jednoczące ludzi wokół wspólnych idei. Czy Pani zdaniem stanowią one w tym rozumieniu „receptę” na rosnący obecnie indywidualizm działań? Jednym słowem, czy organizacje pozarządowe mogą być ratunkiem w dobie kryzysu wspólnotowości i ukierunkowania na sferę indywidualną?
W organizacjach na pewno kształtuje się praca zespołowa i buduje wspólnotowość. Sam lider nic nie zrobi, ale musi posiadać umiejętność zarażania innych swoją chęcią niesienia pomocy i chęcią do działania. Musi potrafić przyciągać i zrzeszać ludzi. Lider powinien tworzyć wspólnotę.

Jakie są, Pani zdaniem, główne przeszkody w podwyższaniu efektywności III sektora w naszym obszarze?
Największym problemem jest wciąż funkcjonujący stereotyp, że się nie opłaca działać społecznie. Trudności są też lokalowe i finansowe, które najbardziej dają się odczuć na początku działalności. Na przykład, Stowarzyszeń Amazonek w Polsce jest obecnie 240 a zaczynałyśmy od 16. Jest to dobry przykład na rozwój organizacji. Należy dać swobodę działania każdemu stowarzyszeniu, ale jednak konieczna jest centrala, która udzieli informacji i pomocy.


MOTTO ORGANIZACJI


Gdyby miała Pani stworzyć przewodnie motto Stowarzyszenia, to jak ono by brzmiało?
Amazonki razem na dobre i na złe.

 hymn

 źródło: Folder informacyjny Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek „Życie” pt. „Szczęśliwa dekada 2000- 2010″

 

Rozmawiała Joanna Wójcik

 


BOHATER WYWIADU

 3

Jadwiga Krupa – Współzałożycielka i Przewodnicząca Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek „Życie”.

Z zawodu pielęgniarka, prywatnie miłośniczka podróży i kochająca babcia.


PRZYDATNE INFORMACJE DLA KAŻDEGO CHĘTNEGO:

Jak zostać członkiem?
Należy przyjść do siedziby Stowarzyszenia bądź skontaktować się z Władzami Stowarzyszenia

Z kim się skontaktować?
Należy skontaktować się z P. Jadwigą Krupą, P. Krystyną Jałowiecką bądź P. Renatą Ulatowską- Wrzesień bądź przyjść na spotkanie informacyjne, które odbywa się w każdą środę w godz. 12.00- 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. 3 Maja 33 (dawny budynek Szpitala nr 2, III piętro).

Telefony kontaktowe:
510 182 354;
605 423 175;
603 384 414

Adres e-mail:
ssazycie@wp.pl 

Strona internetowa:
http://www.amazonkisosnowiec.pl/