Przyznanie dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn. ” Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji.” 

Zarządzenie przyznające dotację