Przyznanie dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn. ” Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności” 

Zarządzenie Przyznające dotacje