Zarządzenie Nr 492 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 września 2020 r. w sprawie : rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Programy profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych”.

 

Zarządzenie Nr 492