Megafony niebieski i pomarańczowy

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego – ochrona i promocja zdrowia.

Zarządzenie przyznające